Jak změnit Evropu?

A Česko?

Co byste, chtěli, aby se stalo v Evropě, až skončí pandemie? Nyní Evropu i svět válcuje pandemie koronaviru. Ale někteří lidé už přemýšlejí o tom, co bude až pandemie skončí. Je jasné, že svět i Evropa se změní. Ale nemusíme se toho bát. Může to být příležitost. Nová šance. Začněme logicky od toho, že si řekneme, co bychom chtěli. Napište nám to a my Pulse of Europe to za vás setřidíme a spočítáme a dáme mám vám nejen vědět, na čem jste se nejvíce shodili, ale také jak vaše přání pomoci prosadit.

Vaše nápady

Federace. Posílení EU navenek (společná zahraniční politika, obrana / vojsko, společná měnová politika), oslabení pravomocí národních států a jejich převedení na nižší, tzn. regionálnější úroveň podle tradičního či ekonomicky spádového geografického uspořádání. "Evropa regionů".

Míň byrokratická, efektivní, konkurenceschopná vůči Číně či USA. Schopná nést odpovědnost za svoje bezpečí. To vše lze spíše dosáhnout uvnitř více integrované EU.

Patrně by se měly vybudovat celounijní instituce např. na materiální zásobování, personální výpomoci, a patrně se zde (konečně) otevírá možnost evropské armády a postupné federalizace. Začátek pandemie prostě podcenily členské státy, ikdyž je EU upozornila. Patrně ten nacionalismus prostě nefunguje.

Zjednodušit možnost práce a pobytu v zahraničí. Jednotné platební místo a daňový úřad v celé EU bez ohledu odkud mám příjmy. Zavést na všech úřadech v celé EU povinnost komunikace také v angličtině (bez Británie je to nyní ideální neutrální jazyk).